O MOS

Rada Miasta Opola Uchwałą nr XXXII/ 311/96 z dnia 28.10.1996 roku powołała z dniem 1.01.1997 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Ośrodek rozpoczął działalność z dniem 1.09.1997. Organem prowadzącym jest Miasto Opole, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty.

Siedzibą Ośrodka jest obiekt przy ul. Katowickiej 14 w Opolu, w którym znajduje się sala gimnastyczna i siłownia.
MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY TO:

  • ▫ organizacja imprez rekreacyjno – sportowych
  • ▫ koordynacja sportowych imprez szkolnych i rozgrywek międzyszkolnych w ramach Miejskiego i Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej
  • ▫ organizacja i prowadzenie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży
  • ▫ organizacja pozaszkolnych zajęć rekreacyjno – sportowych
  • ▫ rozwijanie uzdolnień sportowych i zainteresowania kulturą fizyczną
  • ▫ wykwalifikowana kadra

STATUT MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO


Do Państwa dyspozycji oddajemy

 P1070868      SALA GIMNASTYCZNA

   Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu oferuje do wynajęcia salę gimnastyczną dla grup zorganizowanych
i instytucji. do realizacji zajęć sportowo- rekreacyjnych. Na miejscu istnieje możliwość korzystania z szatni,           pomieszczeń sanitarnych oraz sprzętu sportowego. Wynajem sali możliwy jest także w soboty, w godz. 9- 14.           Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 77/453-67-55.

 

silownia

 

SIŁOWNIA

Siłownia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 16.45- 19.00. Atrakcyjna cena karnetu i biletu jednorazowego.