Program wspierania aktywności fizycznej w edukacji wczesnoszkolnej

Harmonogram realizacji zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 
12.45 – 13.30 PSP15 12.45 – 13.30 – PSP28 13.55 – 14.40 PSP30 15.25 – 16.10 PSP28 13.40 – 14.25 PSP15
10.00 – 10.45 – PSP21 12.45 – 13.30 – PSP15 14.30 – 16.00 PSP26 12.25 – 13.55 PSP30 13.40 – 14.25 PSP7
 15.45 – 16:30 PSP1 13.40 – 14.25 PSP28 13.45 – 15.15 PSP24 14.30 – 16.00 PSP33 12.30 – 14.00 PSP1
14.15 – 15.00 PSP20 13.40 – 15.10 PSP7 11.40 – 12.25 PSP11 12.40 – 13.25 PSP2 14.30 – 16.00 PSP21
12.45 – 13.30 PSP9 14.25 – 15.10 PSP8 13.30 – 15.00 PSP16 12.20 – 13.05 PSP20 14.30 – 16.00 PSP2
13.40 – 14.25 PSP9 8.00 – 8.45 PSP29 12.50 – 13.35 PSP5 13.40 – 14.25 PSP26 14.15 – 15.00 PSP20
14.25 – 15.10 PSP8 15.20 – 16.05 PSP11 13.45 – 14.30 PSP5 8.45 – 9.30 PSP9 11.50 – 12.35 PSP29
11.40 – 12.25 PSP11 12.45 – 14.15 PSP25 14.40 – 15.25 PSP5 13.30 – 14.15 PSP8 12.30 – 14.45 PSP10
15.30 – 17.00 PSP31     13.45 – 14.30 PSP24 15.20 – 16.05 PSP16
      8.55 – 9.40 PSP29 14.30 – 15.15 PSP31
      13.30 – 14.15 PSP25 12.45 – 13.30 PSP32
      13.00 – 13.45 PSP14 13.35 – 15.10 PSP32
      13.50 – 14.35 PSP14  
      14.40 – 15.25 PSP14  

 

PROGRAM-EDUKACJI-WCZESNOSZKOLNEJ-INFO (wersja doc)

PROGRAM-EDUKACJI-WCZESNOSZKOLNEJ-INFO (wersja pdf)