Sekcja piłki siatkowej

 

DYSCYPLINA/SEKCJA PROWADZĄCY DZIEŃ GODZINY MIEJSCE GRUPA

PIŁKA SIATKOWA dziewcząt
 
 
     

 
   

 
     

 
   

Aksamit Joanna
Poniedziałek 16.30 – 18.00 PLO III podstawowa

Środa
16.30 – 18.00 PLO III podstawowa

Czwartek
15.00 – 16.30 PLO III ponadpodstawowa

Piątek
15.00 – 16.30 PLO III ponadpodstawowa

Kawałko Marzena           
Poniedziałek 15.15 – 16.00 PSP 11 podstawowa

Środa
15.20 – 17.35 PSP 11 podstawowa

Serwuszok Ewelina
Poniedziałek 14.30 – 16.00 PSP 25 podstawowa kl.III

Wtorek 
16.15 – 17.00 PSP 10 podstawowa kl.III

Środa
14.30 – 16.00 PSP 25 podstawowa kl.III

Czwartek
16.15 – 17.00 PSP 10 podstawowa kl.III

Kobylańska Anna
Wtorek  15.00 – 16.30 PSP 29 podstawowa

Czwartek
15.10 – 16.40 PSP 29 podstawowa

Doliński Rafał
Poniedziałek 16.30 – 18.00 PLO IX ponadpodstawowa
Wtorek 16.30 – 18.00 hala UO podstawowa

18.00 – 19.30
hala UO ponadpodstawowa
Środa 16.30 – 18.00 hala UO podstawowa

18.00 – 19.30
hala UO ponadpodstawowa

Czwartek
16.30 – 18.00 hala UO podstawowa

18.00 – 19.30
hala UO ponadpodstawowa

Piątek
16.30 – 18.00 hala UO podstawowa

18.00 – 19.30
hala UO ponadpodstawowa

PIŁKA SIATKOWA chłopców

       
       

 
     

Martyna Bednarz

Wtorek
14.00 – 15.30 PSP 8 podstaw. kl.I-III

16.00 – 17.30
PSP 8 podstaw. kl. IV-VI
Środa 16.00 – 17.30 ZSZim. St. Staszica podstaw. Kl. I-III

17.30- 19.00
ZSZ im. St. Staszica ponadpodstawowa

Kawałko Marzena           
Poniedziałek 16.20 – 17.05 PSP 11 podstawowa

Wtorek
15.15 – 17.30 PSP 11 podstawowa