Rekrutacja

Wyniki po zakończeniu rekrutacji (stan 20.08.2018) LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO MOS

 

Wyniki rekrutacji uzupełniającej na zajęcia w roku szkolnym 2018/2019

listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

Wyniki rekrutacji na zajęcia w roku szkolnym 2018/2019

 

Lista kandydatów przyjętych do MOS w Opolu na rok szkolny 2018/2019

Lista kandydatów nieprzyjętych do MOS w Opolu na rok szkolny 2018/2019

 

Od 16 kwietnia 2018 roku Międzyszkolny Ośrodek Sportowy rozpoczyna rekrutację na zajęcia sportowe w roku szkolnym 2018/2019.Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z Regulaminem,dopełnienie wszelkich formalności ze szczególnym uwzględnieniem terminów.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJACEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy

Terminy

1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w roku szkolnym 2018/2019

16 kwietnia – 11 maja 2018 r.

 

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia organizowane w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym W Opolu.

14 maja – 1 czerwca 2018 r.

9 – 27 lipca 2018 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia organizowane w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Opolu.

4 – 8 czerwca 2018 r.

30 lipca – 3 sierpnia
2018 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia organizowane w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Opolu.

11 czerwca 2018 r. 
godz.12.00

lista zakwalifikowanych

6 sierpnia 2018 r. 
godz. 12.00

5.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Opolu.

11 – 12 czerwca
2018 r.

6 -17 sierpnia 2018 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Opolu

25 czerwca godz.12.00

20 sierpnia
godz.12.00

 

 

UCHWAŁA NR XLIV/853/17 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie kryteriów organu prowadzącego, liczby punktów dla każdego kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do placówek oświatowo – wychowawczych na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia POBIERZ

Regulamin (*.pdf) POBIERZ

 

Oświadczenie (*.pdf) POBIERZ

Deklaracja dot. woli uczestnictwa syna/córki w zajęciach sekcji (*.pdf) POBIERZ