Rekrutacja

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Opolu.

 

Lista kandydatów przyjętych do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu na rok szkolny 2019/2020 stan na 19.08.2019

Lista kandydatów nie przyjętych do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu na rok szkolny 2019/202 stan na 19.08.2019

 

Lista kandydatów przyjętych na zajęcia w roku szkolnym 2019/2020 stan na 24.06.2019 

Lista kandydatów nieprzyjętych na zajęcia w roku szkolnym 2019/2020 stan na 24.06.2019

 

 

Poniżej wyniki rekrutacji na zajęcia w roku szkolnym 2019/2020

lista kandydatów przyjętych na zajęcia w roku szkolnym 2019/2020 

lista kandydatówn nie przyjętych na zajęcia w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Od 13 maja 2019 roku Międzyszkolny Ośrodek Sportowy rozpoczyna rekrutację na zajęcia sportowe w roku szkolnym 2019/2020. Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z Regulaminem,dopełnienie wszelkich formalności ze szczególnym uwzględnieniem terminów.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJACEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia organizowane w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w roku szkolnym 2019/2020

 

13 maja – 31 maja

 

8 – 26 lipca

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia organizowane w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Opolu.

 

3 – 7 czerwca

 

29 lipca – 2 sierpnia

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia organizowane w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Opolu.

 

10 czerwca

godz.12.00

 

5 sierpnia

godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Opolu.

 

 

10 – 21 czerwca

 

 

5 -16 sierpnia

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Opolu

 

 

24 czerwca godz.12.00

 

 

19 sierpnia

Godz.12.00

 

UCHWAŁA NR XLIV/853/17 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie kryteriów organu prowadzącego, liczby punktów dla każdego kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do placówek oświatowo – wychowawczych na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia POBIERZ

Regulamin (*.pdf) POBIERZ

Wniosek (*.pdf) POBIERZ

Oświadczenie (*.pdf) POBIERZ    

Deklaracja dot. woli uczestnictwa syna/córki w zajęciach sekcji (*.pdf) POBIERZ