Rekrutacja

 

Lista kandydatów przyjętych do MOS w Opolu na rok szkolny 2017/2018 – 28.08.2017

Lista kandydatów przyjętych do MOS w Opolu na rok szkolny 2017/2018 – drugi etap

Lista kandydatów przyjętych do MOS w Opolu na rok szkolny 2017/2018

 

 

Od 24 maja 2017 roku Międzyszkolny Ośrodek Sportowy rozpoczyna rekrutację na zajęcia sportowe w roku szkolnym 2017/2018.Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z Regulaminem,dopełnienie wszelkich formalności ze szczególnym uwzględnieniem terminów.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJACEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

1.

Składanie deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach w kolejnym roku szkolnym.

Od 24 do 31 maja 2017r.

2.

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie na zajęcia w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Opolu wraz z wymaganymi dokumentami.

Od  1 do 23 czerwca 2017r.

3.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

30 czerwca 2017r..

4.

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie na II etap rekrutacyjny na zajęcia w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Opolu wraz z wymaganymi dokumentami.

Od 3 lipca do 28 lipca 2017r. 

5.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

31 lipca 2017r.

6.

Postępowanie uzupełniające.

1 sierpnia do 25 sierpnia 2017r.

7.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych po postępowaniu uzupełniającym.

29 sierpnia 2017r.

 

UCHWAŁA NR XI/159/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie kryteriów organu prowadzącego, liczby punktów dla każdego kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do placówek oświatowo – wychowawczych na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia POBIERZ

Regulamin (*.pdf) POBIERZ

 

Deklaracja o kontynuowaniu zajęć (*.pdf)  POBIERZ

 

Wniosek do udziału w zajęciach sportowych (*.pdf)POBIERZ

Oświadczenie (*.pdf) POBIERZ

 

Wniosek do udziału w zajęciach sportowych (*.pdf) POBIERZ  

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i na etapie postępowania uzupełniającego (*.pdf) POBIERZ

1