Dokumenty do pobrania

Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach sekcji (*.pdf) POBIERZ

Wniosek do udziału w zajęciach sportowych(*pdf) POBIERZ

Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach sekcji (*.pdf) POBIERZ