Kolonie dla dzieci z Ukrainy

 

Przygotowaliśmy 2 siedmiodniowe turnusy kolonii dla 45 dzieci z Ukrainy.

Turnusy te odbędą się w Stroniu Śląskim w następujących terminach:

Turnus I –     18.08.2023 – 24.08.2023

Turnus II –    24.08.2023 – 30.08.2023

 

BRAK MIEJSC

Dokumenty do wypełnienia przez przez opiekunów będą wysłane na adres e-mail