Rekrutacja do sekcji rok szkolny 2022 / 2023

Poniżej zamieszczamy wyniki rekrutacji w terminach postępostępowania uzupełniającego po dostarczeniu deklaracji woli.

Lista zakwalifikowanych
Lista nie przyjętych

 

 

Poniżej zamieszczamy wyniki rekrutacji w terminach postępostępowania uzupełniającego.

Lista kandydatów nie przyjętych

Lista kandydatów przyjętych

Deklaracja dot. woli uczestnictwa syna/córki w zajęciach sekcji (*.pdf) POBIERZ

 

 

Poniżej zamieszczamy wyniki rekrutacji po oświadczeniu woli uczestnictwa.

Lista kandydatów przyjętych
Lista kandydatow nie przyjetych

 

 

Wyniki postepowaia rekrutacyjnego

 


Lista kandydatów nie przyjętych
Lista kandydatów przyjętych

 

Od 09 maja 2022 roku Międzyszkolny Ośrodek Sportowy rozpoczyna rekrutację na zajęcia sportowe w roku szkolnym 2022/2023. Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z Regulaminem,dopełnienie wszelkich formalności ze szczególnym uwzględnieniem terminów.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJACEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

 

UCHWAŁA NR XLIV/853/17 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie kryteriów organu prowadzącego, liczby punktów dla każdego kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do placówek oświatowo – wychowawczych na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia — pobierz

 

 

Regulamin (*.pdf) POBIERZ

Wniosek (*.pdf) POBIERZ

Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach sekcji (*.pdf) POBIERZ

Deklaracja dot. woli uczestnictwa syna/córki w zajęciach sekcji (*.pdf) POBIERZ