Rekrutacja do sekcji rok szkolny 2021 / 2022

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przedstawia listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia po postępowaniu uzupełniającym po potwierdzeniu przez rodziców kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia na ww. zajęcia.

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – postępowanie uzupełniające

 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przedstawia listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia po postępowaniu uzupełniającym

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – postępowanie uzupełniające

 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przedstawia listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia po potwierdzeniu przez rodziców kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia na ww. zajęcia

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych oraz nie zakwalifikowanych.

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

 

 

Od 04 maja 2021 roku Międzyszkolny Ośrodek Sportowy rozpoczyna rekrutację na zajęcia sportowe w roku szkolnym 2021/2022. Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z Regulaminem,dopełnienie wszelkich formalności ze szczególnym uwzględnieniem terminów.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJACEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

UCHWAŁA NR XLIV/853/17 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie kryteriów organu prowadzącego, liczby punktów dla każdego kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do placówek oświatowo – wychowawczych na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia — pobierz

 

 

Regulamin (*.pdf) POBIERZ

Kontynuacja (*.pdf) POBIERZ

Wniosek (*.pdf)  POBIERZ

Oświadczenie (*.pdf) POBIERZ    

Deklaracja dot. woli uczestnictwa syna/córki w zajęciach sekcji (*.pdf) POBIERZ