Rekrutacja 2020/2021

 

Od 11 maja 2020 roku Międzyszkolny Ośrodek Sportowy rozpoczyna rekrutację na zajęcia sportowe w roku szkolnym 2020/2021. Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z Regulaminem,dopełnienie wszelkich formalności ze szczególnym uwzględnieniem terminów.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJACEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

UCHWAŁA NR XLIV/853/17 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie kryteriów organu prowadzącego, liczby punktów dla każdego kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do placówek oświatowo – wychowawczych na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia POBIERZ

Regulamin (*.pdf) POBIERZ

Wniosek (*.pdf) POBIERZ

 

Oświadczenie (*.pdf) POBIERZ    

Deklaracja dot. woli uczestnictwa syna/córki w zajęciach sekcji (*.pdf) POBIERZ