Mały Łyżwiarz

ZAŁOŻENIA PROGRAMU EDUKACYJNEGO MIĘDZYDSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO W OPOLU „MAŁY ŁYŻWIARZ”

Celem wychowania przedszkolnego jest m.in. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną oraz zachęcenie do uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej. Rozwój sprawności ruchowej dzieci jest ściśle związany z jego rozwojem umysłowym i jednocześnie ma duży wpływ na ten rozwój. Sprawność ruchowa kształtuje się przez całe życie i jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się stron motoryczności człowieka. U dziecka w wieku przedszkolnym rozwija się ona przez nabywanie doświadczeń i nawyków ruchowych między innymi w działalności sportowej. Aktywność ruchowa wzmacnia organizm dziecka, kształtuje i usprawnia wszystkie jego układy. Jest również stymulatorem życia psychicznego: odświeża umysł i wpływa na wychowanie społeczne.

Dotychczasowe trzyletnie doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji działalności szkoleniowej w ramach projektu „AKTYWNY PRZEDSZKOLAK”, którego celem jest wytworzenie u przedszkolaków zainteresowania i potrzeby regularnej aktywności fizycznej, potwierdziły ogromną potrzebę rozszerzenia oferty edukacyjnej nie tylko do gier i zabaw, ale także innych form aktywności ruchowej. Dlatego od roku szkolnego 2019/2020 Urząd Miasta Opola wraz z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Opolu, rozpoczyna innowacyjny projekt edukacyjny nauki jazdy na łyżwach dla przedszkolaków – „MAŁY ŁYŻWIARZ”. Ta nowa oferta edukacyjna, skierowana jest do wszystkich Przedszkoli Publicznych Miasta Opola, w których realizowany jest już program edukacyjny „Aktywny Przedszkolak”. Zajęcia dla każdej zgłoszonej grupy, będą odbywały się 1 x w tygodniu, pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry szkoleniowej. Prowadzący zajęcia to nie tylko trenerzy, ale przede wszystkim wspaniali pedagodzy i wychowawcy. Wszystkie ćwiczenia na lodzie będą dostosowane do możliwości uczestników, a indywidualne podejście do każdego dziecka gwarantuje, że będzie się ono dobrze bawiło i nauczy się jeździć na łyżwach. Zwieńczeniem całorocznych zajęć będzie uroczysta łyżwiarska gala, podczas której uczestnicy zaprezentują nabyte umiejętności. Jesteśmy przekonani, że naszym najmłodszym uczestnikom spodoba się jazda na łyżwach i w przyszłości będą kontynuować swoją pasję łyżwiarską w opolskich klubach.

bez tytułu