Sekcja wspinaczkowa

DYSCYPLINA/SEKCJA PROWADZĄCY DZIEŃ GODZINY MIEJSCE GRUPA
WSPINACZKA Tabisz Arkadiusz          Czwartek 17.30 – 19.00 PSP 11 podstawowa
19.00 – 20.30 PSP 11 ponadpodstawowa