Sekcja wspinaczkowa

 

DYSCYPLINA/SEKCJA PROWADZĄCY DZIEŃ GODZINY MIEJSCE GRUPA

SEKCJA WSPINACZKOWA

Tabisz Arkadiusz         

Czwartek
16.00 – 17.30 PSP 11 podstawowa

17.30 – 19.00
PSP 11 podstawowa
19.00 – 20.30 PSP 11 podstawowa