Kącik rodzica

Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach sekcji (*.pdf) POBIERZ

Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w zawodach (*.pdf) POBIERZ

Wniosek do udziału w zajęciach sportowych (*.pdf) POBIERZ

Oświadczenie (*.pdf) POBIERZ

Deklaracja o kontynuowaniu zajęć (*.pdf) POBIERZ

Deklaracja dot. woli uczestnictwa syna/córki w zajęciach sekcji (*.pdf) POBIERZ

Oświadczenie opiekuna (COVID) POBIERZ
 

Wew. procedury bezpieczeństwa POBIERZ