Kącik rodzica

Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach sekcji (*.pdf) POBIERZ

Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w zawodach (*.pdf) POBIERZ

Wniosek do udziału w zajęciach sportowych (*.pdf) POBIERZ