Druki do pobrania

Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach sekcji (*.pdf) POBIERZ
Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w zawodach (*.pdf) POBIERZ

Sprawozdanie z działaności sekcji (*.pdf) POBIERZ

Sprawozdanie przewodniczącego zespołu nauczania (*.pdf) POBIERZ

Sprawozdanie przewodniczącego zespołu nauczania (*.doc) POBIERZ