PODSUMOWANIE SPORTOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Brak komentarzy
0

22.06.2016 r. w sali im. Karola Musioła w opolskim ratuszu odbyło się uroczyste podsumowanie

sportowego roku szkolnego 2015/2016 zorganizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

w Opolu. W bieżącym roku szkolnym do rozgrywek organizowanych w  ramach Miejskiego Kalendarza Igrzysk

Młodzieży Szkolnej zgłosiły się 44 opolskie szkoły. 21 podstawówek, 9 gimnazjów oraz 14 szkół ponadgimnazjalnych rywalizowało o tytuł najbardziej usportowionej szkoły.

W szkołach podstawowych bezkonkurencyjna okazała się Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu

im. Polskich Olimpijczyków, która uzyskując 100 pkt. w końcowej klasyfikacji wyprzedziła Publiczną

Szkołę Podstawową nr 11 w Opolu im. Orląt Lwowskich (75 pkt.) oraz Publiczną Szkołę Podstawową nr

15 w Opolu im. Królowej Jadwigi (70 pkt.).

W szkołach gimnazjalnych pierwsze miejsce należy od trzech lat do Publicznego Gimnazjum nr 7 im.

Gen. Władysława Andersa w Opolu, które zgromadziło 137 pkt. na swoim koncie. Gromadząc 101 pkt.

na II miejscu uplasowało się Publicznego Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich

Noblistów, a III miejsce na podium należy do Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa

Piłsudskiego z 99 pkt. na koncie.

Szkoły ponadgimnazjalne w roku kalendarzowym 2015-2016 zajmowały następujące miejsca. W

kategorii dziewcząt Zespół Szkół Ekonomicznych (58 punktów), na drugim miejscu rywalizację

zakończyło Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II (44 punktów), natomiast trzecie miejsce

wywalczyły dziewczęta z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr V (31 punktów).

W kategorii chłopców wygrał Zespół Szkół Elektrycznych (48 punktów), na drugim miejscu podobnie jak

w dziewczętach wywalczyli chłopcy z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II(46 punktów), a na

trzecim miejscu uplasowali się chłopcy z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VI (37 punktów).

Podczas uroczystości podsumowania sportowego roku szkolnego ogłoszono również wyniki plebiscytu

na najlepszego sportowca szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kategorii

dziewcząt i chłopców:

Szkoły podstawowe:

Martyna Łopianiak – PSP 2

Tobiasz Rybicki – PSP 2

Szkoły gimnazjalne:

Natalia Piasecka – uczennica PG 8

Piotr Zieliński – uczeń PG 7

Szkoły ponadgimnazjalne:

Ranecka Daria Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI

Jurczyński Rafał Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć z ww. uroczystości galeria >>