Półkolonie z MOS 2023

Brak komentarzy
OIP

Przeżyj aktywnie wakacje z MOSem.

Przygotowaliśmy 7 pięciodniowych turnusów dla dzieci klas I – VI, pozostających w domu podczas wakacji.

Turnusy te odbędą się w następujących terminach:

Turnus I –     03.07.2023 – 07.07.2023

Turnus II –    10.07.2023 – 14.07.2023

Turnus III –   17.07.2023 – 21.07.2023

Turnus IV –   24.07.2023 – 28.07.2023

Turnus V –    31.07.2023 – 04.08.2023

Turnus VI –   07.08.2023 – 11.08.2023

Turnus VII –  21.08.2023 – 25.08.2023

Pierwsze cztery turnusy odbędą się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w Opolu przy ul. Chabrów 65. Turnusy V-VII odbędą się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Opolu przy ul. Katowickiej 35.
Program będzie obejmował m.in. seans filmowy, ściankę wspinaczkową, wyjście do parku trampolin, zajęcia ogólnorozwojowe w terenie i na sali gimnastycznej. W cenie drugie śniadanie, obiad oraz ubezpieczenie NNW.

Opiekę w godzinach od 8.00 do 16.00 sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Cena za jeden turnus to 530,00 PLN.

Wpłaty należy dokonywać na konto: 39 1160 2202 0000 0002 1578 8048 w tytule proszę wpisać półkolonia MOS, imię i nazwisko dziecka oraz nr turnusu

 

ZAPISZ NA PÓŁKOLONIE

Dokumenty do wypełnienia przez przez opiekunów będą wysłane na adres e-mail po 28.05.2023 

UWAGA !!!! Faktury wystawiane będą na właścicieli rachunków z których wpłynęła wpłata za półkolonie.