Rekrutacja do sekcji na rok szkolny 2023 / 2024

Brak komentarzy
slide1

Wyniki postepowania uzupełniającego po złożeniu deklaracji woli uczestnictwa

Lista uczestników niezakwalifikowani – 21.08.2023
Lista uczestników zakwalifikowanych – 21.08.2023

 

Wyniki postepowania uzupełniającego

Lista uczestników zakwalifikowanych

Lista uczestników niezakwalifikowanych

 

Wyniki postepowaia rekrutacyjnego po złożeniu deklaracji woli uczestnictwa

Lista uczestników niezakwalifikowanych
Lista uczestników zakwalifikowanych

 

 

Wyniki postepowaia rekrutacyjnego

Lista uczestników zakwalifikowanych 

Lista uczestników niezakwalifikowanych 

 

 

Od 08 maja 2023 roku Międzyszkolny Ośrodek Sportowy rozpoczyna rekrutację na zajęcia sportowe w roku szkolnym 2023/2024. Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z Regulaminem,dopełnienie wszelkich formalności ze szczególnym uwzględnieniem terminów.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJACEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Terminy postępowania (*pdf)

 

UCHWAŁA NR XLIV/853/17 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie kryteriów organu prowadzącego, liczby punktów dla każdego kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do placówek oświatowo – wychowawczych na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia — pobierz

 

Regulamin (*.pdf) POBIERZ

Wniosek (*pdf) POBIERZ

Deklaracja dot. woli uczestnictwa syna/córki w zajęciach sekcji (*.pdf) POBIERZ

Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach sekcji (*.pdf) POBIERZ