Rekrutacja do sekcji rok szkolny 2020 / 2021 – nabór uzupełniający

Brak komentarzy
slide1

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy po naborze uzupełniającym przedstawia listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia po potwierdzeniem przez rodziców kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia na ww. zajęcia  

nabór uzupełniający 2020-21

 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy po naborze uzupełniającym przedstawia listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia przed potwierdzeniem przez rodziców kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia na ww. zajęcia  

Lista kandadatów przyjętych 2020-08-17 

Lista kandydatów nieprzyjętych 2020-08-17

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przedstawia listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia po potwierdzeniu przez rodziców kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia na ww. zajęcia  

Lista kandydatów przyjętych 2020-07-20

Lista kandydató nieprzyjętych 2020-07-20

 

Poniżej zamieszczamy listę kandydatów przyjętych i nie przyjętych podczas rektrutacji

Lista kandydatow przyjetych 2020.07.13

lista kandydatow nieprzyjętych 2020.07.13

 

Od 11 maja 2020 roku Międzyszkolny Ośrodek Sportowy rozpoczyna rekrutację na zajęcia sportowe w roku szkolnym 2020/2021. Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z Regulaminem,dopełnienie wszelkich formalności ze szczególnym uwzględnieniem terminów.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJACEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

UCHWAŁA NR XLIV/853/17 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie kryteriów organu prowadzącego, liczby punktów dla każdego kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do placówek oświatowo – wychowawczych na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia POBIERZ

Regulamin (*.pdf) POBIERZ

Wniosek (*.pdf) POBIERZ

 

Oświadczenie (*.pdf) POBIERZ    

Deklaracja dot. woli uczestnictwa syna/córki w zajęciach sekcji (*.pdf) POBIERZ