Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Opolu

Brak komentarzy
slide1

Lista kandydatów przyjętych do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu na rok szkolny 2019/2020)

Lista kandydatów nie przyjętych do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu na rok szkolny 2019/2020