Profilaktyka przez sport – warsztaty dla rodziców

Brak komentarzy
profilaktyka

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu wraz z Urzędem Miasta Opola, zaprasza na otwarte i bezpłatne warsztaty dla rodziców przedszkolaków „PROFILAKTYKA PRZEZ SPORT”, które cykliczne realizowane będą w Publicznych Przedszkolach w mieście Opolu.

Jeszcze w tym miesiącu odbędą się pierwsze spotkania z rodzicami, które odbędą się w Publicznym Przedszkolu nr 8 w dniu 27.03.2019 (środa) od godziny 16.00  i dzień później tj. 28.03.2019 (czwartek) w Publicznym Przedszkolu nr 37 od godziny 16.00

Warsztaty edukacyjno – profilaktyczne „Profilaktyka przez sport” są skierowane do rodziców przedszkolaków, którzy szukają inspiracji i wiedzy, jak być świadomym i odpowiedzialnym rodzicem dla swoich dzieci.

Danie dzieciom i młodzieży możliwości uczestniczenia w różnych formach aktywności fizycznej w swoim czasie wolnym – jest jedną z najwartościowszych strategii w konstruowaniu oferty profilaktycznej dla tej grupy społecznej. Jak wiadomo osoby które wspólnie dzielą ze sobą pasję sportową, wzajemnie się wspierają i dbają o zdrowy tryb życia, w mniejszym stopniu sięgają po używki. Uprawianie sportu w pełni zaspokaja potrzeby doznań emocjonalnych, potrzeby akceptacji w grupie, nabierania pewności siebie, samodyscypliny oraz asertywności.

 

Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci jest bardzo dobry kontakt z rodzicami, a co za tym idzie umiejętne korzystanie z  tej pomocy. Brak takiego kontaktu w większości uniemożliwia udzielenie pomocy dziecku, które ma jakiś problem. Wiele dzieci w takiej sytuacji nie tylko nie wie, jak poprosić o pomoc, ale nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, że jest mu potrzebna. Część z nich po prostu się wstydzi albo boi. 

 

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu tel. 77/453 67 55  oraz drogą mailową sekretariat@mos.opole.pl

 

!online_profilaktyka_przez_sport