20-lecie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego

Brak komentarzy
1

        W dzisiejszych, jakże trudnych czasach, gdzie na młodzież czeka mnóstwo pokus cywilizacyjnych, sport i rekreacja nabierają szczególnego znaczenia. Kult zdrowego trybu życia jest nieodłącznie powiązany z szeroko pojęta aktywnością ruchową. Budowanie nawyków aktywnego uczestnictwa w zajęciach ruchowych, popularyzacja sportu i chęć poprawy własnej sprawności fizycznej stanowić powinny priorytet we wszelkich działaniach edukacyjnych.Zdrowe dzieci to warunek konieczny poprawnego rozwoju każdego społeczeństwa. I taka pozostaje od 20 lat misja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu. Wychować jak największą liczbę młodych, zdrowych ludzi, którzy poprzez sport i rekreację stanowić będą w przyszłości silne ogniwa życia społecznego.MOS, jako oświatowa placówka nieferyjna, stanowi niejako uzupełnienie procesu dydaktycznego toczącego się w szkołach wszystkich etapów edukacyjnych. Jako placówka „z cienia” przejmuje na siebie organizację procesu budowania zdrowego i sprawnego młodego pokolenia.Poprzez szerokie działania profilaktyczne, popularyzację sportu i organizację systemu rozgrywek szkolnych zajmuje się również naborem i selekcją do sportu kwalifikowanego. Bo to w szkołach, na zajęciach wychowania fizycznego, na zajęciach pozalekcyjnych oraz na zajęciach pozaszkolnych realizowanych przez Naszych nauczycieli, dzieci i młodzież miasta Opola ma możliwość realizowania swoich pasji i zainteresowań. Przez lata swojej działalności MOS stał się również istotnym partnerem wszystkich niemalże placówek oświatowych i klubów sportowych Naszego miasta. Funkcja „łącznika” pomiędzy edukacją a sportem, sprawdzona przez ostatnie dwadzieścia lat działalności, dzisiaj realizowana jest na wielu płaszczyznach. Dzięki zrozumieniu, wsparciu i współpracy ze strony dyrektorów szkół i instytucji miejskich, nauczycieli oraz przychylności władz Miasta możemy z radością realizować swoją misję popularyzacji aktywności fizycznej dla każdego zgodnie z mottem przewodnim „Mały sport – wielka radość”.

Roman Firlus

Dyrektor

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego

w Opolu

 

W dniu 22.09.2017r. w Państwowej Szkole Muzycznej odbyło się uroczyste podsumowanie 20-lecia działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.  Głównym celem było godne uczczenie pięknej historii MOS i ludzi, którzy przez lata ją tworzyli. 

Poniżej zamieszczamy galerię z uroczystości:

[nggallery id=134]